1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad myMagic trendnails e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.mymagic.ee asuva myMagic Trendnails E-poe (edaspidi myMagic) haldaja, kelleks on My Magic OÜ (registrikood 12700808, asukoht Rävala Puiestee 19, Tallinn, Harjumaa, 10143 tel 6311394, e-post sales@mymagic.ee, edaspidi Müüja), ja myMagic’u kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi myMagic’u kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti myMagic’u kasutamise üldtingimusi.

1.2 myMagic’u teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida myMagic’u internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping myMagic’us müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes.


1.3
 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.


1.4
 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi myMagic’u kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.


2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on myMagic’u haldajaks olev äriühing ärinimega My Magic OÜ (registrikood 12700808, asukoht Rävala Puiestee 19, Tallinn, Harjumaa, 10143 tel 6311394, e-post sales@mymagic.ee.


2.2
 Kasutajaks võib olla füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.


3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide myMagic’us müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke makse.


3.2
 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis on Transpordikulu suuruseks Smartpostiga 2.95€ ja Post24-ga 3.24€ ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.


3.3
 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Kasutaja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel.


3.4
myMagic’u Kasutaja peab arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Kasutajale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul  muutub ostu-müügitehing automaatselt tühiseks ning Müüja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul asendab Müüja Kasutajaga kokkuleppel puuduva toote teisega või tagastab Kasutajale tellimuse eest tasutud raha. Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda võimalike kahjude hüvitamist.


3.5
 Kasutaja on kohustatud  myMagic’u kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole läbi myMagic’u internetikeskkonna („Klienditugi-Võta ühendust“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile sales@mymagic.ee, helistades tasuta telefoninumbrile 6311394 või tulles kohale myMagic’u müügiesindusse, mille täpsed asukohad leiab myMagic’u internetikeskkonnast („Meie Kauplused“).

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Kasutaja poolt myMagic’us välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Kaup ostukorvi, klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa korvi“. Juhul, kui Kasutaja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, tuleb klikkida lingile “Jätka ostlemist” ning eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.


4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Kasutaja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Jätka ostu vormistamisega“. Kasutajal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada.


4.3 Kasutaja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p. 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kasutaja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale. 

4.4 Kui Kasutaja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida nupule “Järgmine samm“.,

 

4.5 Järgmisel sammul Kasutaja vormistama oma tellimuse, logides sisse (kui Kasutaja on varem ostu sooritanud) või täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).


4.6 Tellimuse esitamisel peab Kasutaja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Kinnita tellimus“. Makseviiside puhul on Kasutajal võimalik valida makseviisiks “Maksa pangaülekandega” (arve saadetakse Kasutaja poolt sisestatud E-posti aadressile)


4.7 Pärast maksmise viisi valimist peab Kasutaja vormistama oma tellimuse, vajutades nupule “Kinnitan tellimuse” misjärel saadab Müüja Kasutaja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.


4.8 Tellimuse esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Kinnitan tellimuse” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimuste sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.


4.9 Kasutaja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p. 4.7. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.


4.10 Kui Kasutaja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Kasutaja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.


5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.9. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Kasutaja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.


5.2 Kasutaja ostetud Kaup toimetatakse Kasutaja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Kasutajale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Transpordiettevõtte esindaja helistab või saadab Kasutajale SMS-i tema poolt märgitud kontakttelefonile et teavitada paki saabumisest või Kauba kättetoimetamisaja kokku leppimiseks.


5.3 Juhul, kui Kasutaja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.


5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning annab teada Kasutaja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja. 


5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.


5.6 Kasutaja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kasutajale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Kasutajal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Kasutajal teatada e-posti aadressil sales@mymagic.ee või Müüja infotelefonile 6311394 ning Kasutaja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

 


6. Ostu-müügilepingust taganemine

 

6.1 Kasutajal on õigus ostu-müügilepingust taganeda kui Kauba kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse e-posti aadressile sales@mymagic.ee.


6.2 Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Kasutaja  saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Kasutaja saata sellekohase sooviavalduse e-posti aadressile sales@mymagic.ee.  Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

 


6.3 Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.


6.4 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup on originaalpakendis, siltidega ja kasutamata.


6.5 Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta myMagic’us kirjeldatule.


7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii


7.1 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt ühe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.


7.2 Kasutajal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.


7.3 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.


8. Andmekaitse ja privaatsustingimused

8.1 Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.


8.2 Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.


8.3 Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad myMagic’u veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 3) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 4) turundamiseks; 5) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 6) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 7) Kasutajate teavitamiseks; 8) tellimuste töötlemiseks, sh Kauba kohaletoimetamiseks; 9) küsitluste läbiviimiseks; 10) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

8.4 Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale myMagic’u veebikeskkonna kasutamise ajal;

8.5 Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid myMagic’u veebikeskkonna kasutamisel.

8.6 Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja myMagic’u kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale myMagic’u veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad myMagic’u veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8)  pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9)  teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.

8.7 Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.

8.8 Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid 59 kuud. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist myMagic’u andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma myMagic’u veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.

8.9 Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.

8.10 Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.11 Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad myMagic’u teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.

8.12 Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui myMagic’usse sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

8.13 Kui Kasutaja kasutab myMagic’u veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

8.14 Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

8.15 Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons  (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.

8.16 Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

8.17 Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale).  Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed myMagic’uveebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.

8.18 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab myMagic’u veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

8.19 Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.

9.  Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused

9.1 Kõik autoriõigused myMagic’us esitatud teostele kuuluvad Müüjale  või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.

9.2 Kasutajal on õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.

9.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest myMagic’u koduleheküljel www.mymagic.ee . Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
 
9.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 
9.5 Kasutaja ja Müüja vahel myMagic’u kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaite ja Tehnilise Järelevalve ameti juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.