1. Lietošanas noteikumu priekšmets un vispārīgie noteikumi

1.1Pašreizējais myMagic trendnails e-veikala lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi")Noteikumi un nosacījumi) reglamentēwww.https://mymagic.ee/lv/ iedzīvotājs myMagic Trendnails E-poe (turpmāk tekstā -myMagic), kuras administrators ir My Magic OÜ (reģistrācijas kods 12700808, Rävala Puiestee 19, Tallinn, Harjumaa, 10143, tālr. 6311394, e-pasts sales@mymagic.ee, turpmāk tekstā - My Magic OÜ)Pārdevējs) un myMagic'u lietotājs (turpmāk tekstāProfils) myMagicTiesiskās attiecības, kas izriet no tīmekļa vietnes lietošanas un darījumiem, kas noslēgti šādas lietošanas laikā, un myMagicVispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi.

1.2myMagicPakalpojums ietver iespēju Lietotājam abonēt myMagicPirkšanas-pārdošanas līgums ar pārdevēju tiešsaistes vidē myMagicPārdodamā(-ās) lieta(-es) (turpmāk tekstā - "pārdodamais(-ās) īpašums(-as)")Tirdzniecība/preces).


1.3
Pirms pirkšanas un pārdošanas darījuma veikšanas attiecībā uz Precēm Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un nosacījumiem, piekrīt tos ievērot un ievērot un uzskata tos par saistošiem darījuma noteikumiem ar Pārdevēju. Lietotājam, kurš nepiekrīt Noteikumiem un nosacījumiem, ir aizliegts slēgt pirkšanas un pārdošanas darījumus ar Pārdevēju attiecībā uz Precēm.


1.4
Papildus Noteikumiem un nosacījumiem attiecības starp Pārdevēju un Lietotāju regulē myMagicTiesiskās attiecības, kas izriet no Lietošanas noteikumu izmantošanas, regulē arī Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, kas Pārdevējam un Lietotājam jāievēro arī jautājumos, kas nav īpaši reglamentēti Lietošanas noteikumos.


2. Pirkšanas-pārdošanas darījuma puses

2.1Pārdevējs ir myMagicUzņēmums, kas pārvalda tīmekļa vietni, My Magic OÜ (reģistrācijas kods 12700808, Rävala Puiestee 19, Tallina, Harjumaa, 10143 tel. 6311394, e-pasts: 6311394sales@mymagic.ee.


2.2
Lietotājs var būt fiziska persona un jebkura juridiska persona, kas pirms pirkšanas vai pārdošanas darījuma veikšanas apliecina, ka ir iepazinusies ar Noteikumiem un nosacījumiem un piekrīt un apņemas tos ievērot.


3. Preču cenas, pieejamība un produktu informācija

3.1Visiem myMagicMūsu pārdoto Preču cenas ir norādītas eiro un ietver Igaunijas Republikā pirkšanas-pārdošanas darījuma brīdī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, kā arī citus valsts nodokļus.


3.2
Papildus Preces iegādes cenai Lietotājs apņemas segt arī transporta izdevumus par Preces piegādi līdz Lietotāja galamērķim (turpmāk tekstā - "Preču piegāde")Transporta izmaksas). Ja Preču galamērķis atrodas Igaunijas Republikā, pārvadāšanas maksa ir 2,95 € ar Smartpost un 3,24 € ar Post24, un tā nav atkarīga no iegādājamo Preču daudzuma, svara vai izmēra. Ja Prece tiek piegādāta ārpus Igaunijas Republikas, pārvadāšanas maksas apmērs ir atkarīgs no galamērķa valsts, Preces svara un izmēra.


3.3
Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas. Gadījumā, ja Pārdevējs maina Preču cenas pēc tam, kad Lietotājs ir veicis Preču pasūtījumu, Pārdevējs apņemas pārdot Lietotājam Preces par cenu, kas ir spēkā Lietotāja pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī.


3.4
myMagicU Lietotājam jāņem vērā, ka Preces, ko viņš vēlas iegādāties, tiks rezervētas Lietotājam no Pārdevēja krājumiem tikai pēc tam, kad būs veikta samaksa par Precēm saskaņā ar Noteikumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un Pārdevējs būs izrakstījis rēķinu par Precēm. Tādēļ Pārdevējs nav atbildīgs, ja pasūtījuma iesniegšanas brīdī Lietotāja pieprasītā Prece ir atzīmēta kā "Ir noliktavā", bet pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī izrādās, ka Lietotāja pieprasītā Prece ir beigusies Pārdevēja noliktavā ("Noliktavā"). Pēdējā minētajā gadījumā pirkšanas-pārdošanas darījums automātiski zaudē spēku, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties sakarā ar Preču iztrūkumu. Pārdevējs nav atbildīgs arī gadījumā, ja tūlīt pēc tam, kad Lietotājs ir samaksājis par Preci, kļūst skaidrs, ka Lietotāja pieprasītā Prece nav noliktavā. Šādā gadījumā Pārdevējs, vienojoties ar Lietotāju, aizstās trūkstošo Produktu ar citu vai atmaksās Lietotājam par pasūtījumu samaksāto naudu. Šādā situācijā Lietotājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem.


3.5
Lietotājam ir pienākums myMagicLietojot Produktu, lūdzu, ņemiet vērā, ka Produkta informācijas lapā redzamie attēli ir ilustratīvi un var nedaudz atšķirties no Produkta faktiskā izskata. Lai iegūtu pilnīgu pārskatu par Lietotāju interesējošajām Precēm (tostarp par to īpašībām un izskatu), Lietotājam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, izmantojot myMagic'u tiešsaistes vidē ("Klientu atbalsts - Sazinieties ar mums"), nosūtot e-pastu uz šādu adresisales@mymagic.ee, zvanot pa bezmaksas tālruni 6311394 vai ierodoties uz myMagic"u tirdzniecības birojus, kuru precīzas atrašanās vietas ir atrodamas šādā adresē myMagicU tiešsaistes vide ("Mūsu veikali").

4. Pasūtījuma sagatavošana, pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšana

4.1Pēc lietotāja myMagicLai veiktu izvēlētās Preces pirkumu vai pārdošanu, Lietotājam vispirms ir jāpievieno vēlamā Prece iepirkumu grozā, noklikšķinot uz saites "Pievienot grozam" Preces informācijas lapā. Ja Lietotājs vēlas iegādāties citas Preces viena pirkuma darījuma ietvaros, viņam/viņai ir jānoklikšķina uz saites "Turpināt iepirkties" un jāveic iepriekš minētā darbība katrai Precei, ko viņš/viņa vēlas iegādāties.


4.2Pēc tam, kad Lietotājs ir izvēlējies vēlamo(-ās) Preci(-es) un pievienojis to(-as) iepirkumu grozam, tam ir jānoklikšķina uz saites "Turpināt iepirkšanos", lai turpinātu pirkumu. Lietotājs var palielināt vai samazināt iepirkumu grozā iegādājamo Preču daudzumu, kā arī izņemt Preces no iepirkumu groza.


4.3Papildus Preču cenai, ko Lietotājs ir pievienojis Iepirkumu grozā, Preču cenai tiek pieskaitīti Transportēšanas izdevumi, kā noteikts Noteikumu un nosacījumu 3.2. punktā, un tie tiek automātiski pieskaitīti cenai, kas Lietotājam jāmaksā par Precēm

4.4Kad Lietotājs ir izdarījis galīgo izvēli attiecībā uz Precēm, kuras viņš vēlas iegādāties, un vēlas turpināt pirkšanas-pārdošanas darījumu, viņam/viņai ir jānoklikšķina uz pogas "Nākamais solis".,

4.5 Nākamajā solī Lietotājam būs jāaizpilda savs pasūtījums, pieslēdzoties (ja Lietotājs jau ir veicis pirkumu) vai aizpildot virtuālo veidlapu ar saviem personas datiem (vārds, uzvārds, Preču galamērķis: pilsēta, adrese, pasta indekss; kontakttālrunis, e-pasta adrese, juridiskas personas gadījumā - juridiskās personas nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas kods, Preču galamērķis, pārstāvja vārds un uzvārds).


4.6Veicot pasūtījumu, Lietotājam ir jāizvēlas apmaksas veids par iegādājamām Precēm, pēc tam Lietotājam ir jānoklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu". Maksājuma veidam Lietotājs var izvēlēties "Maksāt ar bankas pārskaitījumu" (rēķins tiks nosūtīts uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi)


4.7Pēc maksājuma veida izvēles Lietotājam ir jāpabeidz pasūtījums, noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", pēc kā Pārdevējs nosūtīs PDF rēķinu par Preci uz Lietotāja pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi. Lai noslēgtu pirkšanas-pārdošanas darījumu, Lietotājs apņemas apmaksāt Pārdevēja nosūtīto rēķinu savā izvēlētajā veidā.


4.8Veicot pasūtījumu un slēdzot pirkuma līgumu, Lietotājam ir pienākums iepriekš iepazīties ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", veicot pasūtījumu, Lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis un sapratis Noteikumus un nosacījumus un piekrīt visiem Noteikumu un nosacījumu noteikumiem. Ja Lietotājs vēlas, viņš var izdrukāt Noteikumus un nosacījumus vai saglabāt tos digitālā formātā uz sava datu nesēja.


4.9Pirkšanas un pārdošanas darījums starp Lietotāju un Pārdevēju attiecībā uz Precēm tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis apstiprinājumu par pilnīgu samaksu par Precēm, kā aprakstīts Noteikumu un nosacījumu 4.7. punktā. Veiksmīgas pasūtījuma izpildes un pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas gadījumā Pārdevējs nosūta elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi.


4.10Ja Lietotājs nesamaksā par pasūtījumā norādītajām Precēm 3 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, Pārdevējs atceļ pasūtījumu un pirkuma-pārdevuma līgums starp Lietotāju un Pārdevēju par Precēm netiek noslēgts.


5. Pasūtījuma aizpildīšana

5.1Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas par pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanu saskaņā ar Noteikumu 4.9. punktu Pārdevējs apņemas turpināt pirkšanas-pārdošanas darījuma izpildi, nododot pirkšanas-pārdošanas darījuma priekšmetu transporta uzņēmumam piegādei uz Lietotāja norādīto galamērķi.


5.2Lietotāja iegādātās Preces tiks piegādātas uz Lietotāja norādīto galamērķi Igaunijas Republikā, parasti trīs darba dienu laikā, un piegāde Lietotājam tiks veikta darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00. Pārvadātāja pārstāvis piezvanīs vai nosūtīs īsziņu Lietotājam uz Lietotāja norādīto kontakttālruni, lai informētu par sūtījuma pienākšanu vai vienotos par Preces piegādes laiku.


5.3Ja Lietotāja iegādātās Preces galamērķis ir ārpus Igaunijas Republikas, Pārdevējs ar Lietotāju precizē piegādes laiku uz Preces galamērķi katrai Precei atsevišķi. Precīzi Preču piegādes noteikumi un nosacījumi ārpus Igaunijas Republikas ir atkarīgi no starptautiskā transporta uzņēmuma noteikumiem un prakses.


5.4Ja pēc pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanas kļūst skaidrs, ka Lietotāja iegādātā Prece neatrodas Pārdevēja noliktavā un ir acīmredzams, ka Preces piegāde Noteikumos noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, Pārdevējs 2 darba dienu laikā pēc tam, kad kļuvis zināms par problēmu, kas saistīta ar Preces piegādi, par to paziņo Lietotājam, izmantojot Lietotāja pasūtīšanas brīdī norādīto kontakttālruni vai e-pastu, un informē Lietotāju par aptuveno Lietotāja pasūtītās Preces piegādes termiņu


5.5Gadījumā, ja Preču piegādes aizkavēšanās līdz galamērķim vai citu ar to saistītu pārpratumu iemesls ir Lietotāja, veicot pasūtījumu, norādīto personas datu neprecizitāte vai nepareizība, Pārdevējs nav atbildīgs par šādu aizkavēšanos, un Lietotājam nav tiesību atkāpties no pirkuma līguma saskaņā ar Līguma 6.1. punktu.


5.6Lietotāja iegādātās Preces kopā ar pavadzīmi galamērķī Lietotājam nodod transporta uzņēmuma pārstāvis. Pirms piegādes pavadzīmes parakstīšanas Lietotājam jāapskata Preces un, ja ir konstatēti kādi ārēji bojājumi, pēc iespējas detalizētāk par to jānorāda pavadzīmē. Lietotājam par neatbilstošām precēm jāpaziņo pa e-pastu uz šādu adresi sales@mymagic.ee vai zvanot uz Pārdevēja tālruņa numuru 6311394, un pēc Lietotāja pieprasījuma Pārdevējs nomainīs Preci pret bojāto iepakojumu, ko piegādājis transporta uzņēmums.


6. Atteikšanās no pirkšanas un pārdošanas līguma

6.1Lietotājam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, ja Preču piegāde uz Lietotāja norādīto galamērķi aizkavējas ilgāk par Noteikumos norādīto piegādes laiku Pārdevēja vainas dēļ. Lietotājam ir tiesības atteikties no šāda līguma 3 darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir informēts par kavēšanos un tās iemesliem, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu par atteikumu rakstveidā uz šādu e-pasta adresi sales@mymagic.ee. .


6.2Individuālajam Lietotājam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas. Lai atkāptos no pirkuma-pārdevuma līguma, Lietotājam minētajā termiņā jānosūta Pārdevējam atteikuma veidlapa rakstveidā, kurā Lietotājs norāda, vai, atkāpjoties no līguma, viņš/viņa vēlas saņemt no Pārdevēja atpakaļ par Preci samaksāto summu vai apmainīt nopirkto Preci pret citu Pārdevēja piedāvāto Preci. Lai izmantotu atteikuma tiesības, lietotājs var nosūtīt attiecīgu pieprasījumu uz šādu e-pasta adresi sales@mymagic.ee. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir izpildījis pienākumu atgriezt Līguma priekšmetu šo Noteikumu pirmā teikuma pirmajā teikumā noteiktajā termiņā. Pircējam ir jāatgriež preces 14 dienu laikā no pieteikuma datuma vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš ir piegādājis preces pārvadātājam iepriekš minētajā termiņā.


6.3Lietotāja atteikuma no līguma gadījumā Pārdevējs apņemas atmaksāt Lietotājam par Preci samaksāto pirkuma cenu un transporta izmaksas. Pārdevējam ir tiesības atteikties atmaksāt naudu, kamēr Lietotājs nav atdevis Preces, kas bija līguma priekšmets, vai nav iesniedzis pierādījumus, ka viņš ir atdevis preces.


6.4Pārdevējs atmaksā naudu par atgrieztajām Precēm uz Lietotāja norādīto bankas kontu 7 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis atteikuma pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Lietotājs šajā termiņā ir atgriezis Preces Pārdevējam vai ir iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu, ka ir atgriezis Preces Pārdevējam, Preces ir oriģinālajā iepakojumā, marķētas un nelietotas.


6.5Lietotājs sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar Preču atgriešanu. Transportēšanas izmaksas, kas saistītas ar Preču atgriešanu, sedz Lietotājs, ja vien Preces neatbilst šādiem nosacījumiem myMagic"mums, kā aprakstīts.


7. Pārdevēja atbildība par Preču neatbilstību un ražotāja garantija par Preču pārdošanu


7.1Preces defekta gadījumā Lietotājam par defektu jāpaziņo Pārdevējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā, iesniedzot Pārdevējam rakstisku pretenziju, kuru var atveidot. Pretenzijā Lietotājam jānorāda savs vārds, uzvārds un kontaktinformācija, pretenzijas datums, datums, kad Precei parādījās defekts, un defekta apraksts, pretenzija pret Pārdevēju par bojāto Preci, kā arī jāatsaucas uz vai jāpievieno pretenzijai dokuments, kas apliecina ar Pārdevēju noslēgto pirkuma līgumu attiecībā uz Preci.


7.2Preces neatbilstības vai defekta gadījumā Lietotājam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam aizstāt Preci ar atbilstošu un bez defektiem vai, ja tas nav iespējams vai nav pamatoti, atteikties no noslēgtā pirkuma līguma attiecībā uz Preci.


7.3Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Preces defektiem, ko izraisījis Lietotājs, vai ja defekts radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.


8. Datu aizsardzības un privātuma nosacījumi

8.1Pārdevējam ir svarīgs Lietotāju privātums, un šie Privātuma noteikumi ir paredzēti, lai cita starpā nodrošinātu skaidrību par to, kā Pārdevējs vāc, izmanto, izpauž, nodod un glabā personisko informāciju. Pārdevējs augstu vērtē savu klientu (Lietotāju) privātumu un ir ieviesis procesuālus un tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju personas datu drošību un privātumu.


8.2Pārdevējs ir veicis saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju drošību un viņu personas datu konfidencialitāti. To darot, Pārdevējs ievēro Eiropas Savienības Datu aizsardzības direktīvas (Direktīva 95/46/EK) principus.


8.3Pārdevējs apkopo datus par Lietotāju, kas izriet no myMagic"u" izmantošanu tiešsaistes vidē, tostarp, bet ne tikai, piemēram, 1) saistībā ar pakalpojumiem, kas ļauj Lietotājam izveidot kontus vai profilus e-veikalā, tostarp informāciju, kas nepieciešama konta vai profila izveidei (piemēram, Lietotāja vārdu un e-pasta adresi); 2) ja Lietotājs piedalās Pārdevēja organizētā vai sponsorētā kampaņā; 3) ja Pārdevējs lūdz Lietotāju atbildēt uz aptaujām, ko izmanto klientu grupu izpētei, analīzei vai mērījumiem; 4) mārketinga nolūkos; 5) lai sazinātos ar Lietotāju (tostarp atbildētu uz pieprasījumiem); 6) lai uzlabotu pakalpojumus un tiešsaistes vidi un uzlabotu lietošanas ērtumu; 7) lai informētu Lietotājus; 8) lai apstrādātu pasūtījumus, tostarp Preču piegādi; 9) lai veiktu aptaujas; 10) lai organizētu pārdošanas kampaņas u. c.

8.4Pārdevējs apkopo informāciju no Lietotāja par Tīmekļa vietnes izmantošanu, izmantojot programmatūru un citas ierīces lietojumprogrammas, piemēram: 1) žurnāla informāciju, tostarp Lietotāja Tīmekļa vietnes izmantošanas laiku un ilgumu, Lietotāja ievadītos meklēšanas vārdus Tīmekļa vietnē un jebkādu informāciju, kas saglabāta sīkfailos, kurus Pārdevējs ir saglabājis Lietotāja ierīcē; 2) atrašanās vietas informāciju, tostarp Lietotāja izmantotās ierīces GPS signālu vai tuvumā esošo WiFi pārklājumu un mobilo sakaru torņus, kas var tikt nosūtīta Pārdevējam myMagicIzmantojot tiešsaistes vidi

8.5Lietotājam ir tiesības atteikties sniegt Pārdevējam noteikta veida personisko informāciju, taču tas var ietekmēt Lietotāja izvēli myMagicIzmantojot tiešsaistes vidi.

8.6Pārdevējs izmantos par Lietotāju savākto informāciju, cita starpā, šādiem mērķiem: 1) lai reģistrētu Lietotāju myMagic2) sniegt Lietotājam šādus pakalpojumus myMagic'u, lai pārdotu Preces un pakalpojumus tiešsaistes vidē; 3) lai sniegtu Lietotājam pielāgotu saturu, Preces un personalizētus pakalpojumus, pamatojoties uz Lietotāja iepriekšējām darbībām tiešsaistes vidē; 4) reklāmas nolūkos, piemēram, lai sniegtu Lietotājam pielāgotas reklāmas; 5) lai novērtētu un analizētu Pārdevēja tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tostarp lai noskaidrotu Lietotāja viedokli par Pārdevēja Precēm un pakalpojumiem un veiktu klientu aptaujas); 6) lai saprastu, kā cilvēki izmanto myMagicTiešsaistes vidē, lai Pārdevējs varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti un piedāvāt jaunas Preces un pakalpojumus; 7) organizēt konkursus un reklāmas kampaņas; 8) sniegt palīdzību Lietotājam, ja Lietotājs ir pieprasījis papildu informāciju vai nosūtījis jautājumu Pārdevējam; 9) informēt Lietotāju par izmaiņām Pārdevēja piedāvātajās Precēs un pakalpojumos; un 10) citiem mērķiem ar Lietotāja piekrišanu.

8.7Pārdevējs bez Lietotāja piekrišanas neizpaudīs un nedos Lietotāja personas datus trešajām personām to neatkarīgiem mārketinga vai komerciāliem mērķiem.

8.8Pārdevējs glabā Lietotāja personas datus 59 mēnešus. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu vai grozīšanu myMagic"u datu bāze. Lietotājam ir tiesības norādīt savu vēlmi turpmāk nesaņemt no Pārdevēja nekādus piedāvājumus vai pakalpojumus. Datu dzēšanu un/vai grozīšanu var pieprasīt, sazinoties ar myMagicNo konta, kas izveidots tiešsaistes vidē vai pa e-pastu.

8.9Lietotājs piekrīt personas datu vākšanai, glabāšanai un apstrādei galamērķī ārpus Lietotāja dzīvesvietas valsts Noteikumos noteiktajā veidā. To darot, jāņem vērā, ka datu aizsardzības un citi likumi valstīs, uz kurām var tikt pārsūtīti Lietotāja personas dati, ne vienmēr ir tādi paši kā Lietotāja valsts likumi.

8.10Pārdevējs veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pārdevējs saglabā informāciju par Lietotāju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķi, kādam tā tika iegūta, vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

8.11Pārdevējs un trešās personas, kas atbild par myMagicU pakalpojumiem ir tiesības izmantot sīkfailus, bākas un citas tehnoloģijas noteiktās tiešsaistes vides daļās.

8.12Sīkfaili ir nelieli datu faili, kurus tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kuri apkopo informāciju par Lietotāja datoru, televizoru, mobilo tālruni vai citu ierīci, kad Lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Tie ļauj subjektam, kas ievietots sīkfailā lietotāja ierīcē, atpazīt lietotāju dažādās vietnēs, pakalpojumos, ierīcēs un/vai pārlūkprogrammās. Sīkfaili cita starpā ir funkcionāli noderīgi, piemēram, 1) sīkfaili atceras Lietotāja pieteikšanās datus, tāpēc Lietotājam tie nav jāglabā katru reizi, kad Lietotājs pieslēdzas tīmekļa vietnei myMagic2) Sīkfaili palīdz Pārdevējam un trešajām pusēm noteikt, kuras tiešsaistes vides daļas un sadaļas ir vispopulārākās, un palīdz atpazīt, kuras lapas un funkcijas apmeklētāji izmanto un cik daudz laika viņi pavada šajās lapās. Analizējot šādu informāciju, Pārdevējs var labāk attīstīt tiešsaistes vidi, lai tā atbilstu klientu vajadzībām un uzlabotu lietotāja pieredzi; 3) Sīkdatnes palīdz Pārdevējam un trešajām personām sekot līdzi tam, kuras reklāmas Lietotājs ir redzējis, lai Lietotājs neredzētu vienu un to pašu reklāmu katru reizi, kad Lietotājs izmanto tiešsaistes vidi; 4) Sīkdatnes palīdz Pārdevējam un trešajām personām nodrošināt Lietotājam atbilstošu saturu un reklāmas, apkopojot informāciju par to, kā Lietotājs izmanto tiešsaistes vidi un citas vietnes un lietojumprogrammas.

8.13Ja Lietotājs izmanto myMagicU pārlūkprogrammu, lai piekļūtu tiešsaistes videi, Lietotājs var konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tā atļautu visas sīkdatnes, aizliegtu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad tiek nosūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc Lietotājam izvēlnē "Palīdzība" būs jānorāda, kā mainīt sīkfailu iestatījumus. Lietotāja ierīces operētājsistēmā var būt iekļautas papildu sīkfailu kontroles funkcijas.

8.14Lietotājiem ir tiesības atteikties no sīkfailiem, aktivizējot attiecīgo sīkfailu atteikšanās funkciju savā pārlūkprogrammā. Daži pakalpojumi var būt paredzēti darbam tikai ar sīkfailiem, un sīkfailu bloķēšana var ietekmēt Lietotāja iespējas izmantot šos pakalpojumus vai atsevišķas to daļas.

8.15Pārdevējs kopā ar dažām trešajām pusēm var izmantot bāku (pakešu jeb "pikseļu", kas nosūtīti uz bāzes staciju) tehnoloģiju, lai pārraidītu informāciju no Lietotāja ierīces uz serveri. Bākas var būt iestrādātas tīmekļa saturā, videoklipos un e-pasta ziņojumos, un tās ļauj serverim nolasīt noteikta veida informāciju no lietotāja ierīces, lai redzētu, kad lietotājs ir skatījies konkrētu saturu vai e-pasta vēstuli, noteiktu datumu un laiku, kad lietotājs ir skatījies attiecīgo bāku, kā arī lai noteiktu lietotāja ierīces IP adresi. Pārdevējs un trešās personas izmanto bāksignālus dažādiem mērķiem, tostarp, lai analizētu tiešsaistes vides izmantošanu un (kopā ar sīkfailiem) nodrošinātu saturu un reklāmu atbilstoši lietotāja preferencēm.

8.16Pārdevējs var izmantot tīmekļa bāksignālus, kas tiek pievienoti tiešsaistes videi vai e-pastam un kas cita starpā ļauj Pārdevējam noteikt, vai un cik reizes Lietotājs ir apmeklējis kādu tiešsaistes vides apakšlapu. Piemēram, elektroniskie attēli (piemēram, baneri, attēli utt.) var darboties kā bākas.

8.17Pārdevējs var vākt Lietotāja datus arī bezsaistē (piemēram, kad Lietotājs zvana Pārdevējam, kura laikā Lietotājs sniedz, precizē vai papildina savus personas datus Pārdevējam). Ja Pārdevējs ievada Lietotāja datus myMagicUveweb vides datu bāze, Pārdevējs izmantos SSL drošības protokolu.

8.18Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt iepriekš minēto Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam. Lietotājam ir pienākums ikreiz, kad viņš/viņa izmanto myMagicU tiešsaistes vidē, izlasiet konfidencialitātes politiku.

8.19Pārdevējs nav atbildīgs par saturu vai privātuma un datu aizsardzības nosacījumiem nevienā tīmekļa vietnē, uz kuru ir saites no Pārdevēja tīmekļa vietnes vai no kuras ir saites uz Pārdevēja tīmekļa vietni.

9. Noteikumu un nosacījumu grozīšana, atbildība, strīdu izšķiršana, autortiesības

9.1Visas autortiesības myMagicPārdevējam pieder vai iepriekš ir piederējušas tiesības uz mums iesniegtajiem darbiem. Autortiesības attiecas arī uz šiem lietošanas noteikumiem.

9.2Lietotājam ir tiesības saglabāt šos lietošanas noteikumus, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu reproducēt uz pastāvīga informācijas nesēja pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanas brīdī.

9.3Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus pilnībā vai daļēji bez iepriekšēja brīdinājuma. Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā myMagicU tīmekļa vietne www.https://mymagic.ee/lv/ . Ja Lietotājs ir veicis pasūtījumu pirms Noteikumu un nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp Lietotāju un Pārdevēju regulē Noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā Lietotāja pasūtījuma veikšanas brīdī, ja vien tiesību aktos vai Noteikumos nav noteikts citādi.

9.4Noteikumu puses ir savstarpēji atbildīgas par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Noteikumu pārkāpuma rezultātā, Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Lietotājam nodarītiem zaudējumiem vai Preču piegādes kavējumiem, ja zaudējumus vai Preču piegādes kavējumus ir izraisījuši apstākļi, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles un kurus Pārdevējs neparedzēja vai nevarēja paredzēt (force majeure).

9.5Starp Lietotāju un Pārdevēju myMagicStrīdus, kas rodas saistībā ar U izmantošanu, pirkšanas un pārdošanas darījuma noslēgšanu un izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, Lietotājam ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības un tehniskā regulējuma biroja Patērētāju sūdzību komitejā vai tiesā. Gadījumā, ja ir jāvēršas tiesā, Lietotājs un Pārdevējs ir vienojušies par Pārdevēja dzīvesvietas tiesu kā jurisdikcijas tiesu.